Coraz większe zainteresowanie olimpiadą pszczelarską

W Skawinie zakończyła się właśnie powiatowa olimpiada pszczelarska. Uczestniczyli w niej uczniowie 15 szkół z powiatu krakowskiego.

Olimpiady szkolne to doskonała okazja do propagowania pszczelarstwa wśród młodego pokolenia Polaków. Cieszy więc to, że – jak zgodnie podkreślają Kazimierz Marszałek, prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego Pszczelarzy w Krakowie i Jan Ślósarz z Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – obserwujemy wzrost zainteresowania olimpiadą pszczelarską wśród dzieci i młodzieży.

Rywalizacja w czasie olimpiady w Skawinie składała się z dwóch etapów: testowego, w czasie którego trzeba było wykazać się wiedzą na temat biologii pszczół i chorób pszczelich; oraz finałowego, w którym najlepsze 10 osób pierwszego etapu musiało wykazać się wiedzą praktyczną dotyczącą prowadzenia pasieki. Zwycięzcami olimpiady zostali Sylwia Gaj reprezentująca Szkołę Podstawową w Mogilanach (w kategorii szkół podstawowych i gimnazjalnych) oraz Mikołaj Likus z Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach (w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkim laureatom olimpiady gratulujemy/

Organizatorami olimpiady pszczelarskiej było Stowarzyszenie Pszczelarzy Powiatu Krakowskiego przy współudziale Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarskiego w Krakowie. Patronat honorowy nad olimpiadą pszczelarska objął starosta krakowski Wojciech Pałka.

//Źródło: www.gazetakrakowska.pl/w-skawinie-na-olimpiadzie-powiatowej-promuja-wiedze-o-pszczolach/ar/13625112