Miód

Miód lipowy z Puszczy Boreckiej wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych

W dniu 28 kwietnia 2020 roku miód lipowy z Puszczy Boreckiej został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Puszcza Borecka leży na Pojezierzu Ełckim i należy do najcenniejszych obszarów leśnych Pojezierza Mazurskiego. Ponad 90 procent powierzchni puszczy porastają lasy, w których dominują dąb szypułkowy, grab zwyczajny oraz lipa drobnolistna, która jest głównym pożytkiem miododajnym na terenie puszczy Boreckiej.

Miód lipowy z Puszczy Boreckiej charakteryzuje dość ostry i lekko gorzki smak oraz intensywny zapach kwiatu lipowego. Miód ten w stanie płynnym ma barwę od jasno-żółtej przez jasno-zieloną do jasno-bursztynowej, po skrystalizowaniu zmienia barwę na złocisto-żółtą. Miody lipowe z Puszczy Boreckiej charakteryzuje ponadprzeciętna zwartość pyłku lipy drobnolistnej. Pozostałe pyłki w tym miodzie pochodzą głównie z runa leśnego z ziół i kwiatów takich jak: koniczna biała, trybula czy wyka. Wszystko to sprawia, że miody lipowe z Puszczy Boreckiej są miodami o niespotykanym, unikatowym wręcz smaku i aromacie. Na wyjątkowość miodu lipowego z Puszczy Boreckiej wpływa także to, że pożytki pszczele znajdują się wyłącznie w zwartym kompleksie leśnym, poza terenami rolniczymi.

Lista Produktów Tradycyjnych zawiera produkty żywnościowe, które stanowią element dziedzictwa kulturowego regionu. Wpisywane są na nią wyłącznie produkty wytwarzane tradycyjnymi metodami, wykorzystywanymi co najmniej od 25 lat. Wnioski o wpisanie produktów na Listę Produktów Tradycyjnych składa się do urzędu marszałkowskiego, natomiast decyzję o umieszczeniu na liście danego produktu podejmuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Obecnie na Liście Produktów Tradycyjnych znajduje się niemal 2 tysiące produktów żywnościowych.

 

 


Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/miod-lipowy-z-puszczy-boreckiej